vodná stránka

Počas dlhoročného pôsobenia mám za sebou veľké množstvo akcií v rámci celej Slovenskej Republiky. Stále širší okruh priaznivcov si získavam svojou hudobnou produkciou ktorú stále zdokonaľujem novými piesňami a stále novšou aparatúrou.
Na akcií účinkujem sám a to hrou na klávesy a spevom Slovenských & Maďarských piésní.

Akcie na ktorých sa rád s vami stretnem: Svadby, Tanečné zábavy, Rodinné oslavy, A rôzne iné hudobné podujatia.